Organisatie

  • StadjersTV is een onderdeel van de lokale Omroep Organisatie Groningen, OOG. Naast de kanalen die we grotendeels zelf vullen, zoals televisie, radio, teksttv en de OOG- internetsite willen we als lokale omroep ook stadjers de mogelijkheid bieden om hun videoproducties aan medestadjers te laten zien.
  • StadjersTV beoogt geen professioneel journalistiek medium te zijn; de videofilms op StadjersTV zijn gemaakt door zowel professionele journalisten als z.g. burgerjournalisten, en niet-journalistieke (amateur-)videofilmers. We willen zo een breed beeld geven van wat er in de stad leeft, objectief en subjectief.
  • StadjersTV beoogt een aanvulling te zijn in de lokale berichtgeving door zich in de journalistieke en semi-journalistieke berichtgeving te richten op het nieuws op wijkniveau.
  • StadjersTV beoogt een zender voor iedereen te zijn. Daarom spant StadjersTV zich in om zo veel mogelijk bewoners van Groningen te bereiken en de mogelijkheid en uitdaging te geven om met het medium video te vertellen wat zij belangrijk vinden.